Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2021

Lekcja geografii i biologii w terenie

2021-09-30
 
29 września klasa 3dsp z przyjaciółmi z klas 2d, 3bg, 3esp wzięła udział w wycieczce górskiej w Beskid Śląski na Baranią Górę.
 
Grupę młodzieży prowadził przewodnik górski Remigiusz Lichota z PTT oddział Chrzanów.
 
Uczniowie mogli w terenie zobaczyć flisz karpacki, miejsca źródliskowe Czarnej i Białej Wisełki, masywy Beskidów Zachodnich. Poznali piętra górskie z ich charakterystycznymi roślinami czy wskaźniki czystości powietrza - porosty. Wspólna wędrówka sprzyjała także integracji klasy po okresie nauki zdalnej. Opiekę na młodzieżą sprawowały p. Barbara Wawrzyniak, p. Barbara Janda i p. Joanna Mamica.