Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2021

Romeo i Julia - spektakl teatralny

2021-06-17
16 CZERWCA odbyła się premiera spektaklu " Rome i Julia" w reżyserii Marcina Kobierskiego, w którym zagrali uczniowie I LO oraz słuchacze UTW w Chrzanowie.
Spektakl mimo ograniczeń na widowni, cieszył się ogromnym zainteresowaniem a widzowie po długiej przerwie i w reżimie sanitarnym na nowo mogli podziwiać kolejną sztukę wystawioną wspólnie z ILO i UTW w Chrzanowie.
Dziękujemy za emocje i wspaniałą grę aktorską!!