Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2021

Uczniowie I LO dla podopiecznych DPS w Płazie

2020-12-23

Uczniowie I LO za przygotowali wielkim zaangażowaniem i radością piękne kartki świąteczne dla mieszkańców DPS w Płazie.