Wycieczka klas 1BG i 1EG

2019-11-23

W dniu 22.11.2019 klasy Ibg i Ieg uczestniczyły w lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym w Krakowie:

- Ibg pod kierunkiem przemiłej pani przewodnik poszerzyła swoje wiadomości dotyczące epoki baroku na ziemiach polskich i miała okazję poczuć się szlachcicem Rzeczypospolitej Obojga Narodów cieszącym się złotą wolnością.

- Ieg walczyła w wojnach jakie toczyła Rzeczypospolita Szlachecka w XVII wieku. Bitwy, daty i wielcy wodzowie XVII wieku byli tematem lekcji. Każdy na chwilę  mógł zostać hetmanem trzymając w ręku buławę czy zwykłym szlachcicem wymachującym karabelą na sejmie.

zamknij