Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

XII Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie

2019-03-21

XII Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie.
Rajd został zorganizowany 21 marca 2019 roku w rejonie Osiedla Stella w Chrzanowie. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. 

 

W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyli: „CORN & HAM” z SKK PTT przy I LO w Chrzanowie – Hanna Dzierwa i Kornelia Boczkowska, drudzy na mecie byli „HVANNADALSHNUKUR” z SKK PTT przy I LO w Chrzanowie – Michał Barcik i Mateusz Sojka.

 

W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT przy I LO w Chrzanowie, drugie miejsce zdobyło SKK PTT przy PCE w Chrzanowie, a trzecie miejsce SKK PTT przy ZSECh w Trzebini.

 

Gratulujemy skucesów!