Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022
Absolwent I LO w Chrzanowie prorektorem UJ
2024-05-10

Prof. dr hab. med. Maciej Małecki, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie od 1 września 2024 roku będzie prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. Obecnie Prof. Maciej Małecki jest Dziekanem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych w Krakowie.

Gratulujemy!

https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/3355