Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Archiwum: grudzień 2021

ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE - PROFILAKTYKA RAKA PIERSI
2021-12-01

W poniedziałek 29 listopada uczniowie klas trzecich i drugich uczestniczyli w spotkaniu „Profilaktyka raka piersi” z Panią Dorota Fundament ze   Stowarzyszenia „Amazonki Ziemi Chrzanowskiej” oraz wieloletnią położną.

 

Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat znaczenia profilaktyki chorób nowotworowych, w szczególności  piersi oraz zwiększenie liczby dziewcząt i kobiet dokonujących  ich samobadania. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat badań profilaktycznych, konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka oraz  odpowiedzialności za własne zdrowie.

2021-12-02

1 grudnia 2021 roku na zajęciach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z biologii uczniowie poznawali budowę serca i układu krwionośnego człowieka. Największym wyzwaniem było wykonanie sekcji serca wieprzowego i rozpoznanie wszystkich elementów jego budowy.

Czy wiecie, że serce 70-latka ma za sobą 175 milionów litrów przepompowanej krwi, czyli tyle, ile mógłby pomieścić duży tankowiec?

Nowy numer Nad Poziomy 2.0
2021-12-06
Od 6.12 będzie dostępny mikołajkowy numer gazetki. Tematem przewodnim numeru są Święta Bożego Narodzenia i i tradycje z nimi związane! 
 
Do zdobycia są kupony na dowolną pizzę w Restauracja Dal Forno & Lodowo Zakręceni
XX Powiatowy Konkurs Matematyczny Wartość pieniądza w czasie
2021-12-06

Konkurs zostanie zorganizowany 13 grudnia 2021 roku, w sali 44. O godzinie rozpoczęcia konkursu poinformujemy w terminie późniejszym. Godziny dla poszczególnych grup wiekowych mogą być różne, ilość grup uzależnimy od ilości zgłoszonych osób.
Organizatorką i pomysłodawczynią konkursu jest Iwona Małocha - nauczycielka matematyki w I LO w Chrzanowie. W pracach komisji konkursowej bierze udział pani Kinga Rumin i Katarzyna Jedynak. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2002 roku. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z całego powiatu chrzanowskiego. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego studiowania pojęć wykraczających poza obowiązujący materiał nauczania matematyki, a bardzo przydatnych w życiu codziennym. Termin zgłoszenia uczestników upływa 9 grudnia 2021 roku o godzinie 24.00. Prosimy nauczycieli matematyki o wysłanie listy osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie na adres:iwonamalocha@wp.pl.

Treść zadań konkursowych obejmuje następujące zagadnienia:
    oprocentowanie proste,
    oprocentowanie składane,
    kapitał początkowy,
    liczba lat oprocentowania,
    stopa procentowa,
    oprocentowanie składane z kapitalizacją odsetek ciągu roku,
    efektywna stopa procentowa,
    rachunek dyskonta,
    dyskontowanie proste,
    dyskontowanie składane,
    koszt kredytu.

Konkurs ma charakter jednorazowego sprawdzaniu znajomości wymienionych pojęć i ich zastosowania. Uczniowie rozwiązują zadania w czterech  kategoriach wiekowych:

    klasa pierwsza liceum,
    klasa druga liceum,
    klasa trzecia liceum,
    klasa ósma szkoły podstawowej.
     

W czasie konkursu można korzystać  z prostego kalkulatora, ale nie wolno korzystać z tablic matematycznych.
Komitet organizacyjny, któremu przewodniczy dr Bożena Bierca- dyrektor I LO przewiduje nagrody
i wyróżnienia. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Chrzanowskiego.

Iwona Małocha

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
2021-12-07

Pierwsze zakupy książek ze środków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 już są! Tytuły, o które prosili nasi czytelnicy oraz wiele więcej...

SUKCESY ORTOGRAFICZNE!!
2021-12-08
Jan Pawłyk z klasy 3asp okazał się bezkonkurencyjny, zajmując I miejsce w VI Powiatowym Turnieju Ortograficznym o "Pióro Starosty Chrzanowskiego" zorganizowanym przez PMDK w Trzebini.
 
Gratulacje!
Lekcja geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim
2021-12-09

9 grudnia uczniowie klas trzecich o rozszerzonej geografii wzięli udział w zajęciach na Wydziale Geografii i Geologii UJ. W laboratoriach gleboznawczych badali gleby bielicowe i rędziny pod względem kwasowości, składu chemicznego. Prowadzili obserwacje mikroskopowe gleb polski czy poznawali działanie wirówek czy spektrometru. W laboratorium geomorfologicznym uczestniczyli w warsztatach pomiaru materiału żwirowego, obserwacji mikroskopowej próbek dendrochronologicznych oraz funkcjonowania tunelu aerodynamicznego. W laboratorium hydrologiczno chemicznym badali przewodność elektryczną wód i prowadzili analizę kationów i anionów w próbkach wody. W drugiej części zajęć uczniowie zostali zapoznani z wyposażeniem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Spotkali się z wykładowcami, którzy chętnie odpowiadali na pytania uczestników zajęć.

2021-12-09
TERENOWA LEKCJA HISTORII
w krakowskim Podgórzu.
- obóz koncentracyjny Kraków Płaszów
- Stary Cmentarz Żydowski
- Kamieniołom Liban
- Kopiec Kraka
- Fort Benedykt ....to tylko niektóre miejsca, które zwiedzili nasi uczniowie klasy 1e podczas dzisiejszego spaceru i terenowej lekcji historii.
2021-12-20

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych,
odpoczynku od codziennych trosk oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Życzy Dyrekcja I LO i Grono Pedagogiczne