Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Archiwum: kwiecień 2020

Chemiczny sukces!
2020-04-02

Z radością informuję, że EMILIA MALIK

 z klasy IIIA

została laureatką

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej

dla klas III

GRATULUJEMY!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2020-04-08

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
oraz wesołego Alleluja.

 

Życzy Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie

Absolwenci ósmych klas!
2020-04-16

Stanąłeś właśnie przed jednym z najważniejszych życiowych wyborów - do jakiej szkoły się udać po ukończeniu szkoły podstawowej. My też spotkaliśmy się kiedyś z tym dylematem, a nasz wybór był jak najbardziej słuszny - wybraliśmy 1LO im. St. Staszica w Chrzanowie. Teraz, jako starsi i bardziej doświadczeni koledzy możemy Ci doradzić i pomóc! Nasza szkoła z prawie stuletnią tradycją oferuje wysoki poziom nauczania, a co za tym idzie rewelacyjne przygotowanie do najważniejszego egzaminu w całej edukacji szkolnej - matury.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie zajmuje wysokie miejsca w rankingu szkół w Małopolsce, to znaczy, że mamy nie tylko olimpijczyków na szczeblu centralnym ale również nasi uczniowie bardzo dobrze zdają maturę.

 

Nasz szkoła jest nastawiona na współpracę z uczelniami wyższymi:

AGH w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim – prowadzimy zajęcia online i koła naukowe z fizyki, informatyki, biologii i geografii – część tych zajęć odbywa się na uczelniach.

Nasi uczniowie jeżdżą również regularnie na zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii na UJ.

My jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru -obiecujemy, że Ty też, jeśli wybierzesz naszą szkołę na pewno nie pożałujesz!

Rekrutacja
2020-04-24

Zarządzenia KO ws. terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 NIE OBOWIĄZUJĄ!!!


Szanowni Rodzice, Kandydaci do naszej szkoły!

Pojawiło się Rozporządzenie MEN aktualizujące wcześniejsze Rozporządzenie MEN dotyczące rozwiązań na COVID-19 i mamy aktualnie taki przepis:
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf

Zatem wszystkie zarządzenia kuratorów w zakresie terminów od 10.04.2020 już nie obowiązują!
Czekamy zatem na to, co zdecyduje Minister.

Harmonogram matur od 8 czerwca 2020
2020-04-27

W zakładce Egzmain maturalny  zamieszczono nowy harmonogram egzaminu maturalnego od 8 czerwca 2020r.

 

Casting w czasach zarazy
2020-04-30

 

Ogłaszamy casting do nowej sztuki, którą chcemy wystawić w przyszłym roku szkolnym we współpracy z UTW w Chrzanowie. Tym razem tytuł sztuki będzie niespodzianką.

Casting tradycyjnie przeprowadzi Marcin Kobierski – aktor Teatru Bagatela. Jednakże forma castingu będzie zupełnie inna.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie krótkiego filmiku na adres liceum1@poczta.fm – wystarczy się przedstawić, imię, nazwisko, klasa i przeczytać kilka zdań z dowolnej książki. W tytule wystarczy napisać „casting”.

Termin przesyłania zgłoszeń: 18 maja 2020 roku.