Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Archiwum: styczeń 2020

NOC w LICEUM - 17 stycznia 2020 roku
2020-01-22

Już za nami kolejna edycja Festiwalu Naukowego - Noc w Liceum. Jak co roku działo się bardzo dużo. Każdy kto zawitał w tym dniu do Starego Liceum mógł znaleźć zajęcia, wykład dla siebie.

 

Zapraszamy do zapoznania z fotoreportarzem Sylwii Dąbek z klasy 1DSP. Dziękujemy za zdjęcia od prof. Masior i prof. Malik.

 

FOTORELACJA

 

Relacja CHTVL

 

 

Bezpieczeństwo podczas ferii - 10 porad policjanta
2020-01-24

Zapraszamy do zapoznania z filmem na temat bezpieczeństwa dzieci.

 

FILM

Klub Filmowy i Klub Dziennikarski TCK zapraszają!
2020-01-24

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na zajecia z panem Zbigniewem Paterakiem w ramach Klubu Filmowego i Klubu Dziennikarskiego.

 

Zajecia odbywaja się w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini. Więcej informacji na stronie tck.trzebinia.pl.

XIX Powiatowy Konkurs Matematyczny „Wartość pieniądza w czasie ”
2020-01-24

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie ogłasza

XIX Powiatowy Konkurs Matematyczny

Wartość pieniądza w czasie ”

 

 

 

 

     Konkurs zostanie zorganizowany 5marca 2020 roku, w sali 44 o godzinie 9.20. Organizatorką i pomysłodawczynią konkursu jest Iwona Małocha – nauczycielka matematyki. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2002 roku. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z całego powiatu chrzanowskiego. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego studiowania pojęć wykraczających poza obowiązujący materiał nauczania matematyki, a bardzo przydatnych w życiu codziennym. Termin zgłoszenia uczestników upływa 1 marca 2020  roku o godzinie 24.00. Prosimy nauczycieli matematyki o wysłanie listy osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie na adres: iwonamalocha@wp.pl.

 

Treść zadań konkursowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • oprocentowanie proste,

 • oprocentowanie składane,

 • kapitał początkowy,

 • liczba lat oprocentowania,

 • stopa procentowa,

 • oprocentowanie składane z kapitalizacją odsetek ciągu roku,

 • efektywna stopa procentowa,

 • rachunek dyskonta,

 • dyskontowanie proste,

 • dyskontowanie składane,

 • koszt kredytu.

 

Konkurs ma charakter jednorazowego sprawdzaniu znajomości wymienionych pojęć i ich zastosowania. Uczniowie rozwiązują zadania w czterech  kategoriach wiekowych: 

 

 • klasa pierwsza liceum,

 • klasa druga liceum,

 • klasa ósma szkoły podstawowej,

 • klas trzecia liceum.

 

Z jednej szkoły można zgłosić trzech uczniów.

.

 

W czasie konkursu można korzystać z prostego kalkulatora, ale nie wolno korzystać z tablic matematycznych.

Komitet organizacyjny, któremu przewodniczy dr Bożena Bierca- dyrektor I LO przewiduje nagrody i wyróżnienia. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Chrzanowskiego.

 

                                                                                        Iwona Małocha