Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022
Karolina Krupa - finalistka Olimpiady Historycznej
2019-07-05

W dniach 5-8 kwietnia bieżącego roku w Gdańsku odbył się finał 45 edycji Olimpiady Historycznej. Zawody składały się z trzech części - napisania wypracowania i interpretacji tekstu źródłowego zgodnie z deklarowaną specjalizacją oraz odpowiedzi ustnej przed trzyosobową komisją złożoną z profesorów historii. Absolwentka naszej szkoły, Karolina Krupa, uzyskała tytuł finalistki olimpiady, uzyskując 75 punktów (próg umożliwiający zdobycie tytułu laureata wynosił w tym roku 76 punktów). Opiekunem naukowym Karoliny był p. profesor Marek Śliwa.