Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Archiwum: październik 2014

Spotkanie Rady Rodziców
2014-10-03

Szanowni Państwo

Zapraszam na zebranie Rady Rodziców w dniu 8 października 2014 roku o godz. 18.30 w sali nr 8. Proszę zapoznać się ze zmianami w Statucie I LO i zgłaszać ewentualne poprawki do 7 października na adres liceum1@poczta.fm

Bożena Bierca

dyrektor I LO

 

Geografowie w Tatrach
2014-10-03

Grupa uczniów klas trzecich realizująca geografię w zakresie rozszerzonym oraz sympatycy tegoż przedmiotu wybrali się na warsztaty geograficzne w Tatry.
Mgły utrudniały obserwację ale od czegóż wyobraźnia młodych. Co nie udało nam się doobserwować to sobie dowyobrażaliśmy.
Obejrzyjcie zdjęcia z tej "wyprawy".
Podziękowania dla młodzieży za zdyscyplinowanie i oraz dla opiekunów - prof. A. Olszowskiej, prof. B. Urbańczyk, prof. P. Kolasie.
Organizator wycieczki
J. Staniszewska

2014-10-06

4 października 2014 r o godz. 9.00 w hali sportowej przy I LO w Chrzanowie stawiły się 3 drużyny reprezentujące różne pokolenia absolwentów Staszica, męska reprezentacja naszej szkoły oraz sympatycy piłki koszykowej. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Mecze trwały 2x10 min. Zawody przebiegały na bardzo wyrównanym poziomie, jednak od początku wyróżniała się ekipa „Absolwentów 2009” i to oni wygrali  turniej. 

KURS RYSUNKU
2014-10-09

 

10 października 2014 r. godzina 17.00 w sali nr 8

odbędzie się spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych osób

 

 

obecność obowiązkowa

w przypadku uczniów niepełnoletnich  wymagana jest obecność rodzica

 

na spotkaniu będą obecni przedstawiciele Rady Rodziców i dyrekcja

Dzień Nauczyciela i Ślubowanie klas pierwszych
2014-10-15

W naszym Liceum dzień ten to nie tylko święto nauczycieli i pracowników oświaty ale również święto uczniów klas pierwszych.
W tym dniu składają oni uroczyste ślubowanie. 
W bieżącym roku szkolnym dokonano również uroczystego otwarcia pracowni chemicznej oraz sali multimedialnej 
Młodzież pod opieką nauczycieli: prof. Jolanty Skowrońskiej, prof. Anny Kawali, prof. Piotra Kolasy przygotowała program artystyczny.

Galeria

Rusza projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – pilotaż”
2014-10-15

Dnia 21 października 2014 roku o godzinie 7.30 rozpoczną się zajęcia on-line w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna- pilotaż z przedmiotów informatyka i fizyka.

Zajęcia z informatyki - sala 55, fizyka sala 44

 

Lista uczestników- w załączeniu

PREMIERA PANA TADEUSZA
2014-10-15

Zapraszamy na premierę "Pana Tadeusza" w wykonaniu uczniów naszej szkoły i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 
Premiera odbędzie się 22 października 2014 roku o godz. 16:00 w sali MOKSiR- u w Chrzanowie. 
Uczestnicy spektaklu mogą się zgłaszać do Pani Dyrektor po pamiątkowy plakat.

Wycieczka do Wiednia
2014-10-17

Zapraszamy do zapoznania się z Programem wycieczki do Wiednia dla I LO w Chrzanowie.

 

Wyjazd 29 listopada 2014 o godzinie 0.30 - zbiórka na parkingu przed Starostwem Powiatowym w Chrzanowie (ul. Partyzantów)

Przyjazd do Wiednia w godzinach rannych - 3 godzinne zwiedzanie miasta z przewodnikiem wiedeńskim.

Zwiedzanie muzeum przyrodniczego lub muzeum historii sztuki (do wyboru uczestników )

Zakupy i udział w bożonarodzeniowym jarmarku świątecznym.

19.30 wstęp do opery wiedeńskiej - balet Mayerling - Franz Liszt

Powrót do Chrzanowa w niedzielę w godzinach rannych.

Gratulacje dla stypendystów
2014-10-22

Serdecznie gratulujemy Naszym Stypendystom


IGOR GRZELEC uczeń klasy II a otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.


KAROLINA ROZMUS uczennica klasy III a otrzymała Nagrodę Starosty w kategorii najlepszy sportowiec.


Życzymy dalszych sukcesów !!

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną „Młodzież i uzależnienia”
2014-10-22

Zapraszamy serdecznie uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w konkursie "Młodzież i uzależnienia".

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej, która powinna zawierać informacje o przyczynach, objawach fizycznych i psychologicznych, przebiegu, skutkach oraz sposobach walki z uzależnieniem, a także informację o różnych formach pomocy uzależnionym i ich rodzinom.

 

Regulamin konkursu

2014-10-23

22 października odbyła się premiera "Pana Tadeusza".

Już po raz trzeci dopisała pełna sala kinowa i wyborne humory. Spektakl zakończył się gorącymi brawami.

 

Galeria zdjęć

 

Małopolska Chmura Edukacyjna- pilotaż
2014-10-23

Kolejne zajęcia w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- pilotaż” odbędą się dnia 28.10.2014 roku o godzinie 7.30.

Fizyka – sala 44, informatyka – sala 55.

Obecność uczestników obowiązkowa.

Harmonogram zajęć w ramach projektu dostępny jest w zakładce – Małopolska Chmura Edukacyjna

"Bój o czapkę kpt Antoniego Stawarza” - konkurs wiedzy o wyzwoleniu Południowej Polski spod władzy zaborczej w 1918 r.
2014-10-26

Szanowni Państwo

 

Ze względu na problemy techniczne z kontem pocztowym, na które były dokonywane zgłoszenia do IV edycji Konkursu oraz liczne błędnie wypełnione karty zgłoszeniowe jesteśmy zmuszeni wydłużyć termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie do 31 października 2014 r.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane na następujący adres skrzynki pocztowej: regiment@artyleria.org

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają niedostępne na rynku księgarskim publikacje wydane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej z okazji 100 rocznicy czynu Legionów Polskich, a wśród nich:

http://wceo.com.pl/index.php/100-lecie-czynu-legionowego/156-biblioteczka-czynu-legionowego

Spotkania w Kawiarni Naukowej
2014-10-26

Zapraszamy na kolejne spotkania w Kawiarni Naukowej:

 

29 października br. o godz. 17.00 wykład „Biznes a wartości”. Prowadzący: inż. Andrzej Miłkowski – prezes biura projektowego „Complex Projekt” w Katowicach, projektującego m.in. odcinki autostrad A1 i A4 oraz dróg krajowych.

Spotkania w Kawiarni Naukowej
2014-10-26

Zapraszamy na kolejne spotkania w Kawiarni Naukowej:

 

5 listopada br. o godz. 17.00 wykład „Historia kościoła św. Mikołaja na kartach dawnych dokumentów”. Prowadząca: mgr Agnieszka Bąk – historyk Muzeum w Chrzanowie.

Spotkanie studniówkowe
2014-10-28

Spotkanie studniówkowe klas III zostało przełożone na 5 listopada 2014 r na godzinę 18. 00.

Proszę o obecność przewodniczących, uczniów i rodziców z każdej klasy. Spotkanie odbędzie się w sali nr 8.

Komunikat dla przewodniczących klas drugich
2014-10-28

Spotkanie przewodniczących klas drugich z dyrektorem szkoły odbędzie się 30 października 2014 r. o godz. 11. 55 w gabinecie dyrektora.

Obecność obowiązkowa

TANIEC NOWOCZESNY
2014-10-28

 Zapraszamy młodzież naszego Liceum na bezpłatne zajęcia z tańca nowoczesnego.

Zajęcia będą odbywać się w każdą środę od 15:00 do 16:30 na sali gimnastycznej, a poprowadzi je pracownik MDK z Trzebini.