Dokumenty szkolne

Regulamin Rady Rodziców

doc
42496

Regulamin Rady Rodziców I LO

Statut I LO

doc
287744

Statut I LO

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych  

doc
63488

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych  

KONTRAKT - wycieczki szkolne

doc
35840

Kontrakt - wycieczki szkolne

Program pracy wychowawczej i profilaktyki

docx
38019

Program pracy wychowawczej i profilaktyki

Ewaluacja całościowa szkoły

Ogólne warunki ubezpieczenia

pdf
1350280

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia

pdf
173735

Zgłoszenie szkody - ubezpieczenie do września 2017r.

pdf
82595

Druk - zgłoszenie szkody ubezpieczenie od września 2017r.

pdf
181444

Jak zgłosić szkodę?

zamknij