Oferta

Ofreta!

 

     

Stanąłeś właśnie przed jednym z najważniejszych życiowych wyborów - do jakiej szkoły się udać po ukończeniu gimnazjum, czy też szkoły podstawowej. My też spotkaliśmy się kiedyś z tym dylematem, a nasz wybór był jak najbardziej słuszny - wybraliśmy 1LO im. St. Staszica w Chrzanowie. Teraz, jako starsi i bardziej doświadczeni koledzy możemy Ci doradzić i pomóc! Nasza szkoła z prawie stuletnią tradycją oferuje wysoki poziom nauczania, a co za tym idzie rewelacyjne przygotowanie do najważniejszego egzaminu w całej edukacji szkolnej - matury.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie zajmuje wysokie miejsca w rankingu szkół w Małopolsce, to znaczy, że mamy nie tylko olimpijczyków na szczeblu centralnym ale również nasi uczniowie bardzo dobrze zdają maturę.

Nasz szkoła jest nastawiona na współpracę z uczelniami wyższymi:

AGH w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim – prowadzimy zajęcia online i koła naukowe z fizyki, informatyki, biologii i geografii – część tych zajęć odbywa się na uczelniach.

Nasi uczniowie jeżdżą również regularnie na zajęcia laboratoryjne z chemii na UJ.

My jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru -obiecujemy, że Ty też, jeśli wybierzesz naszą szkołę na pewno nie pożałujesz!


1 września 1911 r. w murach naszej szkoły – wówczas Prywatnego Gimnazjum Realnego - rozpoczęło naukę zaledwie 51 uczniów. Z tamtych odległych czasów przetrwała nazwa Gimpel, często stosowana przez naszych dziadków, rodziców. Dzisiaj zmieniła się tylko nazwa na I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica i warunki do wykształcenia dużo większej liczby uczniów. Jednak niezmiennym pozostaje fakt, że duży nacisk kładziemy na wysoki poziom nauczania.

 

W bieżącym roku szkolnym przyjmiemy absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, będą to oddzielne klasy pierwsze:

- absolwentów gimnazjów przyjmiemy do klas trzyletnich, klasa pierwsza jest ogólna, a od drugiej klasy zaczyna się nauka przedmiotów rozszerzonych, które uczniowie mogą dowolnie wybrać

- absolwentów szkół podstawowych przyjmiemy do klas czteroletnich o następujących rozszerzeniach:

 • matematyka, fizyka, informatyka
 • biologia, chemia, matematyka
 • j. polski, historia, j. angielski
 • geografia, WOS, j. angielski

 

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem dydaktycznym i bazą sportową, dlatego nauka w naszej szkole nadal będzie się odbywała w trybie jednozmianowym.

 

Szkoła współpracuje z AGH poprzez:

 • organizację lekcji on line
 • kursy roku zerowego z matematyki, fizyki, chemii

 

W szkole uczniowie mogą rozwijać umiejętności w:

 • Kole Teatralnym (“Zemsta”, “Wesele”, “Pan Tadeusz”)
 • Gazetce Szkolnej Nad Poziomy - I m. “Mistrz Pismaków”
 • Uczniowskim Klubie Sportowym “Staszic”
 • Klubie Przedsiębiorczości
 • Klubie Kariery
 • Kole Krajoznawczym
 • Kole PCK
 • kołach naukowych
 • międzynarodowych wymianach młodzieży ze szkołami w Belgii i Niemczech

 

Uczeń wybiera dwa języki obce spośród:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • j. rosyjski
 • j. włoski*

Jesteśmy jedyną szkołą w Powiecie Chrzanowskim realizującą program DSD II.

 

Szkoła posiada certyfikat Deutsches Sprachdiplom i przygotowuje do egzaminu z j. niemieckiego DSD II.  Jest to certyfikat potwierdzający znajomość j. niemieckiego na poziomie C1, który umożliwi Ci odjęcie studiów w Niemczech, pomoże w staraniach o stypendium w Niemczech oraz zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie na polskim lub europejskim rynku pracy.

 

 

Jeżeli planujesz studia na takich kierunkach, jak europeistyka, stosunkimiędzynarodowe, kulturoznawstwo, filologia,  politologia czy turystyka,studia za granicą przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych, pracęw międzynarodowej instytucji bądź po prostu pracę i życie za granicą, wybierz ofertę edukacyjną naszego liceum . Intensywna nauka językaniemieckiego w rozszerzonym wymiarze godzin w grupie DSD pozwoli Ci bardzodobrze opanować ten język. W klasie trzeciej będziesz mógł bezpłatnieprzystąpić do egzaminu DSD II i uzyskać Międzynarodowy CertyfikatJęzyka Niemieckiego. Zobacz naszą prezentację poniżej i sam się przekonaj.

zamknij