Skład Rady Rodziców

Skład:

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodniczący: Strosznajder Maciej

 

Skarbnik: Padło Barbara

 

Zastępca: Marzena Łęczyńska

 

Sekretarz: Mirek Edyta

 

Członek: Magdalena Wilk - Taborska

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

1A       Iwona Kowalska

1B       Joanna Fijołek

1C       Marzena Łęczyńska

1D      Alicja Stanisławczyk

1E       Magdalena Hajdyła

1F       Maciej Strosznajder

2A       Paweł Słowik

2B       Jolanta Koptyra

2C       Magdalena Wilk - Taborska

2D      Józefa Binięda

2E       -

3A       Agnieszka Małkus

3B       Marta Gawor

3C       Irmina Prusakiewicz

3D      Barbara Wawrzyniak

3E       Edyta Mirek

3F       Barbara Padło

 

 Rada Rodziców:

 

Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Współpracuje ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pomocy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

Działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, a w szczególności:

pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu, wychowania i opieki oraz udziela w tym zakresie pomocy szkole,

reprezentuje rodziców wobec dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej, przedstawiając opinie i wnioski dotyczące wszystkich istotnych spraw szkoły

wspiera wykonanie zadań statutowych szkoły funduszami Rady Rodziców

 

 

Na co przeznaczane są pieniądze Rady Rodziców:

- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady

- nagrody dla uczniów

- nagroda dla prymusa szkoły

- nagroda dla najlepszej klasy

- dofinansowanie gazetki szkolnej “Gimpel”

- dofinansowanie nagród w szkolnych konkursach

- wynajem sali teatralnej MOKSiR na ślubowanie klas pierwszych i zakończenie klas maturalnych

 

 

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy oddział Chrzanów

06 8444 0008 0000 0081 1316 0001

 

 

 

zamknij