Skład Rady Rodziców

Skład:

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodniczący:  Maciej Strosznajder

 

Skarbnik: Marzena Łęczyńska

 

Zastępca: Joanna Fijołek

 

Sekretarz: Elwira Jamróz

 

Członek zarządu: Paweł Słowik

 

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

1a

Słowik Paweł

1b

Jamróz Elwira

1c

Kmera Katarzyna

1d

Bulek Benedykt

1e

Ambroziński Dariusz

2a

Słowik Anna

2b

Gawlikowski Łukasz

2c

Kura Zbigniew

2d

Cwaliński  Jarosław

2e

Koziołek Marcin

3a

Kowalska Iwona

3b

Fijołek Joanna

3c

Pawlikowska Anna

3d

Stanisławczyk Alicja

3e

Hajdyła Magdalena

3f

Strosznajder Maciej

 

 Rada Rodziców:

 

Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Współpracuje ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pomocy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

Działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, a w szczególności:

pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu, wychowania i opieki oraz udziela w tym zakresie pomocy szkole,

reprezentuje rodziców wobec dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej, przedstawiając opinie i wnioski dotyczące wszystkich istotnych spraw szkoły

wspiera wykonanie zadań statutowych szkoły funduszami Rady Rodziców

 

 

Na co przeznaczane są pieniądze Rady Rodziców:

- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady

- nagrody dla uczniów

- nagroda dla prymusa szkoły

- nagroda dla najlepszej klasy

- dofinansowanie gazetki szkolnej “Gimpel”

- dofinansowanie nagród w szkolnych konkursach

- wynajem sali teatralnej MOKSiR na ślubowanie klas pierwszych i zakończenie klas maturalnych

 

 

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy oddział Chrzanów

06 8444 0008 0000 0081 1316 0001

 

 

 

zamknij