Skład Rady Rodziców

Skład:

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodniczący:  Joanna Fijołek

 

Skarbnik: Marzena Łęczyńska

 

Zastępca: Iwona Kowalska

 

Członek zarządu: Robert Skubisz

 

Członek zarządu: Jolanta Koptyra

 

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

1a     Tomasz Antonik

1b     Katarzyna Niemczyk

1c     Małgorzata Kura

1d     Jarosław Cwaliński

1e     Marcin Koziołek

2a     Iwona Kowalska

2b     Joanna Fijołek

2c     Marzena Łęczyńska

2d    Alicja Stanisławczyk

2e    Magdalena Hajdyła

2f     Aneta Żak

3a    Piotr Barański

3b    Jolanta Koptyra

3c    Magdalena Wilk – Taborska

3d    Józefa Binięda

3e    Katarzyna Mikuśkiewicz

 

 

 Rada Rodziców:

 

Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Współpracuje ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pomocy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

Działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, a w szczególności:

pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu, wychowania i opieki oraz udziela w tym zakresie pomocy szkole,

reprezentuje rodziców wobec dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej, przedstawiając opinie i wnioski dotyczące wszystkich istotnych spraw szkoły

wspiera wykonanie zadań statutowych szkoły funduszami Rady Rodziców

 

 

Na co przeznaczane są pieniądze Rady Rodziców:

- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady

- nagrody dla uczniów

- nagroda dla prymusa szkoły

- nagroda dla najlepszej klasy

- dofinansowanie gazetki szkolnej “Gimpel”

- dofinansowanie nagród w szkolnych konkursach

- wynajem sali teatralnej MOKSiR na ślubowanie klas pierwszych i zakończenie klas maturalnych

 

 

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy oddział Chrzanów

06 8444 0008 0000 0081 1316 0001

 

 

 

zamknij