Teatr

            W naszej szkole, od ośmiu lat, istnieje koło teatralne. Przez pięć lat działaliśmy przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini.  Obecnie stanowimy samodzielną grupę
I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.

 

Główne zadania i cele, które realizujemy to:

 

- rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów,
- przybliżenie młodzieży wartości tkwiącej w dramacie.
- uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny, punktualności,
- wyrabianie cierpliwości, zaufania we własne siły, szacunku dla systematycznej pracy dającej efekty,
- wskazywanie na wartość współdziałania w grupie,
- kształtowanie aktywnych, twórczych postaw,
- umożliwianie samorealizacji i artystycznego wyrażania się,
- wywoływanie przeżycia estetycznego tekstu za pomocą ułatwiających jego percepcję środków ekspresji wizualnej: ruch, gest, mimika, charakteryzacja, kostium, rekwizyt, światło, oprawa muzyczna,
- propagowanie pięknej, poprawnej polszczyzny,
- prowadzenie gier dramatycznych i ćwiczeń dramowych w celu wzbogacenia wyobraźni, rozwijania pamięci, rozumienia motywacji różnych zachowań i samodzielnej analizy dzieła literackiego,
- inscenizacja wybranego dramatu,
- przygotowanie akademii, udział w konkursach.


     W  czasie naszej kilkuletniej działalności udało nam się nawiązać współpracę z Teatrem Ludowym w Krakowie, gdzie mamy możliwość uczestniczenia w warsztatach teatralnych ( Studio Improwizacji) prowadzonych przez Panią Inkę Dowlasz –psychologa, reżysera wielu wspaniałych sztuk teatralnych. Owocem tej współpracy było wystawienie sztuk:  ,,Bici Biją” , ,,Odlot”.
   

   Od dwóch lat współpracujemy także z Panem Marcin Kobierskim, aktorem, reżyserem ,,Teatru Bagatela” w Krakowie. W wyniku tej współpracy powstały spektakle: ,, Zemsta”, ,,Wesele”.  Obecnie przygotowujemy ,, Pana Tadeusza”, którego premierę zaplanowaliśmy na listopad 2014 roku.

   W naszym artystycznym dorobku znalazła się także ,,Balladyna”, która powstała z okazji 100-lecia naszej szkoły.

W ramach naszych działań, przygotowaliśmy także kilkanaście akademii w szkole i poza nią, wzięliśmy udział w wielu imprezach kulturalnych , konkursach – uwieńczonych niejednokrotnie sukcesem.
   
  Wszystkich zainteresowanych teatrem  zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się raz w tygodniu ( także częściej w zależności od potrzeb).  Bliższe informacje uzyskacie u opiekuna grupy prof. Małgorzaty Ciupek – Gładys.

 

ppt
23456256

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o Naszym Kole

zamknij