Co to jest DSD?

Co to jest DSD i jakie daje możliwości

*DSD II to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec. Poziom w/g wytycznych Wspólnej Europejskiej Ramy Referencyjnej - C1. Na świecie dyplom DSD II posiada już ponad 14000 absolwentów. 

 

*Od 2008 roku dzięki inicjatywie: "Szkoły: Partnerzy przyszłości" wszystkie szkoły DSD należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

 

*Egzamin DSD II jest bezpłatny! Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych
z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.
Jest to egzamin państwowy przewidziany dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się w gimnazjum  języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym.

 

*Uczniowie chcący zdawać egzamin DSD B2/C1 w liceach ogólnokształcących uczęszczają do grupy z poszerzonym profilem j. niemieckiego (6 godzin tygodniowo).
Jest to egzamin dla "całej klasy lub grupy"! Do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się do niego przygotowywać indywidualnie!*Dyplom DSD II jest "świadectwem znajomości języka niemieckiego, niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w Niemczech."


Z egzaminem DSD II i polską maturą można podjąć studia na każdym kierunku w Niemczech. 
Dyplom może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli 
i mieli możliwość wyjechać na stypendium do Niemiec. 

 

*Absolwent DSD II zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy. 

 

Przydatne linki:

ZfA - Centralny Wydział Szkolnictwa Za Granicą www.auslandsschulwesen.de

Schulen - Partner der Zukunft www.pasch-net.de

pdf
2008671
DSD

Deutsches Sprachdiplom - informacje


 

Wielki zaszczyt dla Niemieckiego Dyplomu Językowego (DSD)

 

Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, objęła honorowy patronat nad Niemieckim Dyplomem Językowym (DSD) w Polsce.

Dyplom Językowy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Republiki Federalnej Niemiec opracowany przez Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA) Federalnego Urzędu Administracyjnego uczniowie polskich gimnazjów i liceów uzyskują w wyniku egzaminu zdawanego na zakończenie trwającej kilka lat nauki języka niemieckiego obejmującej dwa poziomy. Obecnie ZfA oddelegował tutaj z Niemiec 18 nauczycieli i 2 doradców-konsultantów. Towarzyszą oni swoim polskim kolegom w przygotowaniach do egzaminu oraz w opracowywaniu zgodnego z projektem szkolnego programu nauczania języka niemieckiego. W programie DSD uczestniczy 98 szkół z całej Polski, z czego co roku przeszło 1.500 uczniów zdaje pomyślnie egzaminy DSD na obydwu poziomach (DSD I oraz DSD II). Pomyślnie zdany egzamin na poziomie DSD II dokumentuje wymaganą znajomość języka niemieckiego umożliwiającą podjęcie studiów w Niemczech.

W skali światowej Polska jest krajem o największej liczbie osób uczących się języka niemieckiego. Obecnie języka sąsiedniego kraju uczy się tutaj prawie 2,3 mln osób.

zamknij