Grono Pedagogiczne

BAL-KOLAT Ewa - język angielski

BARAŃSKA Blanka - język polski

BIERCA Bożena - biologia

BROŻEK Marzena - język rosyjski

CIUPEK Małgorzata - j.polski, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze

DASZYK Robert - informatyka, grafika komputerwa, informatyka rozszerzona, historia sztuki

DĘBSKA-TYNIOR Anita  - język angielski

FILIPCZAK Małgorzata - język polski

GONCERZ Magdalena - łacina, łacina dla prawników, łacina dla medyków, język włoski, bibliotekarz

KASPERCZYK Paweł - wychowanie fizyczne

KAWALA Anna - bibliotekarz

KOLASA Piotr - wychowanie fizyczne

KOWALCZYK Dominik - wychowanie fizyczne

LIKUS Monika - język angielski

ŁAPUSZEK Beata - biologia

MALIK Barbara - fizyka, chemia

MAŁOCHA Iwona - matematyka

MAMICA Joanna - język niemiecki, informatyka

MĄSIOR Marzanna - chemia

MĘDELA Małgorzata  - język angielski

MIKA Małgorzata - matematyka, fizyka

MIREK Edyta  - język angielski

MOŁATA Dorota - język niemiecki

MROWCA Bogusława - historia, wos, historia i społeczeństwo, język angielski

NIEMCZYK Monika - matematyka

OLSZOWSKA Agnieszka - wychowanie fizyczne

ks. Mariusz Olszowski - religia

PALKA Maria - język francuski, wiedza o kulturze

PIOTROWSKA Olga - język polski

SKOWROŃSKA Jolanta - język polski, etyka, historia sztuki

SOLARSKA Renata - wychowanie fizyczne

STANISZEWSKA Jolanta - geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonimia w praktyce

STAROŃ Agnieszka - matematyka

SZCZUPAK Katarzyna - pedagog szkolny

ŚLIWA Marek - historia, wos, historia i społeczeństwo

TOBOLSKI Piotr - edukacja dla bezpieczeństwa, historia, wos, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości

URBAŃCZYK Beata - biologia, chemia

WALASZEK-TOMCZYK Agnieszka  - język angielski

WAWRZYNIAK Barbara - geografia, informatyka, grafika komputerowa, informatyka rozszerzona, przygotowanie do życia w rodzinie

WÓJCIK Agnieszka  - język angielski

 

zamknij