VII FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

2017-11-02

Organizator : Liceum Ogólnokształcące w Trzebini

                    Trzebińskie Centrum Kultury

                    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

                    Stowarzyszenie proobronno – 

                    oświatowe KADET

                      

Organizatorzy, a szczególnie klasy służb mundurowych mają zaszczyt zaprosić na VII Festiwal  Piosenki Żołnierskiej i  Patriotycznej w hołdzie obrońcom Ziemi Chrzanowskiej oraz wszystkim kombatantom naszego regionu. 

Cele Festiwalu: 

· integracja młodzieży utalentowanej muzycznie,  

· zdobywanie doświadczeń estradowych, 

· wyłonienie talentów wokalnych, 

· prezentacja i popularyzacja piosenki żołnierskiej i patriotycznej

· pamięć poprzez śpiew o żołnierzach i walkach z okresu wojny, 

· popularyzacja dziedzictwa Wojska Polskiego przez prezentację utworów    

  żołnierskich

   

                                            

Adresat  Festiwalu:  młodzież klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,                      

                                 szczególnie klas mundurowych.

 

zamknij