Rekrutacja na warsztaty letnie zakończona

2017-06-01

W dniu 31 maja 2017 roku zakończono rekrutację na warsztaty letnie w dniach 25-30 czerwca 2017 roku  w ramach projektu  „Małopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania”

Lista uczestników, którzy złożyli w terminie formularz zgłoszenia do projektu i zostali zakwalifikowani do wybranej formy wsparcia (lub na listę rezerwową w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc) znajduje się w księgowości szkolnej

Zrekrutowanych uczestników warsztatów prosimy o odbiór w księgowości szkolnej niezbędnych dokumentów związanych z udziałem w warsztatach.

 

Termin zwrotu wypełnionych i podpisanych dokumentów upływa dnia 9 czerwca 2017 roku.

 

Brak dokumentów w podanym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w warsztatach. Na wolne miejsce zostaną zakwalifikowani w takim przypadku uczniowie z listy rezerwowej.

zamknij