Lifescience dla licealistów - warsztaty laboratoryjne

2017-03-22

Zapraszamy do udziału w 7 edycji bezpłatnych warsztatów „Lifescience dla licealistów” organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen” Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Plakat promujący.

 

Jest to seria zajęć dla licealistów, podczas których wykonują oni eksperymenty laboratoryjne, starannie przygotowane przez doktorantów pracujących na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

 

 Jest to dla nich doskonała okazja do bezpośredniego kontaktu z pracą w laboratorium i nabycia podstawowych umiejętności w tym zakresie. Ten projekt ma także na celu uświadomienie młodym ludziom, że działalność naukowa i praca laboratoryjna nie zamyka się w murach uczelni, lecz ma ogromny wpływ na codzienne życie, dzięki swym zastosowaniom w medycynie oraz różnych gałęziach przemysłu. Jest to również swoista prezentacja oferty dydaktycznej naszego wydziału, mająca zachęcić licealistów do wyboru jednego spośród kierunków tej jednostki. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez studentów i doktorantów naszego wydziału, działających pod nadzorem pracowników naukowych.

Do tej pory tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z zakresu biochemii, biologii komórki, mikrobiologii, immunologii, fizjologii roślin, biotechnologii medycznej i genetyki molekularnej. Prowadzone ćwiczenia pozwolą na poszerzenie wiedzy i zdobycie podstawowych umiejętności laboratoryjnych. Mogą one stanowić uzupełnienie wiedzy pod kątem matury, jak również olimpiady biologicznej i chemicznej. Ewentualne przerwy w zajęciach będą wykorzystane na zwiedzanie zakładów i pracowni wydziału. Na zajęciach jest ograniczona liczba miejsc, dlatego przed pierwszymi ćwiczeniami zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny.

 

W celu bliższego zapoznania się z tematem oraz zarejestrowania się na zajęcia można odwiedzić stronę: www.mygen.wbbib.uj.edu.pl/lifescience7. Rejestrację uczestników do 31 marca, zaś spotkanie otwierające połączone z testem kwalifikacyjnym i wykładami odbędzie się 1 kwietnia. 

zamknij