XV Powiatowy Konkurs Matematyczny „ Wartość pieniądza w czasie ”

2016-02-24

Konkurs zostanie zorganizowany 22 kwietnia 2016 roku, w sali 44 o godzinie 9.15.

 

 

Organizatorką i pomysłodawczynią konkursu jest Iwona Małocha – nauczycielka matematyki. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2002 roku.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z całego powiatu chrzanowskiego. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego studiowania pojęć wykraczających poza obowiązujący materiał nauczania matematyki, a bardzo przydatnych w życiu codziennym.

 

Termin zgłoszenia uczestników upływa 4 kwietnia 2016 roku o godzinie 24.00. Prosimy nauczycieli matematyki o wysłanie listy osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie na adres : iwonamalocha@wp.pl.

Treść zadań konkursowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • oprocentowanie proste,

 • oprocentowanie składane,

 • kapitał początkowy,

 • liczba lat oprocentowania,

 • stopa procentowa,

 • oprocentowanie składane z kapitalizacją odsetek ciągu roku,

 • efektywna stopa procentowa,

 • rachunek dyskonta,

 • dyskontowanie proste,

 • dyskontowanie składane,

 • koszt kredytu.

 

Konkurs ma charakter jednorazowego sprawdzaniu znajomości wymienionych pojęć i ich zastosowania. Uczniowie rozwiązują zadania w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasa pierwsza liceum

 • klasa druga liceum

 • klasa trzecia gimnazjum

Z jednej szkoły można zgłosić do pięciu osób.

W czasie konkursu można korzystać z kalkulatora, ale nie wolno korzystać z tablic matematycznych.

 

Komitet organizacyjny, któremu przewodniczy dr Bożena Bierca- dyrektor I LO przewiduje nagrody i wyróżnienia. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Chrzanowskiego.

 

Iwona Małocha

 

zamknij