STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

2019-12-16

W czwartek 12 grudnia 2019 Agnieszka Kowalik z klasy IIa otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

zamknij