I miejsce w Małopolskim Konkursie ,,Historia Solidarności”

2015-06-18

15 czerwca 2015 roku w Wadowicach, odbyła się konferencja podsumowująca II edycję projektu edukacyjnego ,,Szlakiem Małopolskiej Solidarności” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Sieć ,,Solidarności” oraz Regionem Małopolskim NSZZ ,,Solidarność”. Na uroczystej gali wręczono nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursów przeprowadzonych w ramach tego projektu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych.

Igor Grzelec, uczeń klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie zajął I miejsce w Małopolskim Konkursie ,,Historia Solidarności”. Dyplom laureata konkursu, nagrody i gratulacje przyjął z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego, posłanki na Sejm RP Beaty Szydło i Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ,,Solidarność” Wojciecha Grzeszka.

Opiekunem naukowym Igora była Małgorzata Ciupek – Gładys, nauczyciel języka polskiego w I LO.

Na uroczystej gali - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie reprezentowali: Pan wicestarosta Krzysztof Kasperek i Pani Kazimiera Suślik.

Celem konkursu było popularyzowanie widzy nt. ruchu społecznego ,, Solidarność”, rozbudzenie zaintresowania historią ,,Solidarności”, kultywowanie i upowszechnianie ideałów oraz wartości ruchu ,,Solidarność”, kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz upamiętnienie 35 rocznicy powstania ,,Solidarności” w Polsce.

 

 

Organizatorem konkursu byli:

Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”

Stowarzyszenie Sieć Solidarności w Krakowie
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

 

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:

Beata Szydło - poseł na Sejm RP

zamknij