I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie ogłasza XVIII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Wartość pieniądza w czasie ”

2019-02-26

Konkurs zostanie zorganizowany 30 kwietnia 2019 roku, w sali 44 o godzinie 9.20. Organizatorką i pomysłodawczynią konkursu jest Iwona Małocha – nauczycielka matematyki. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2002 roku. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z całego powiatu chrzanowskiego. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego studiowania pojęć wykraczających poza obowiązujący materiał nauczania matematyki, a bardzo przydatnych w życiu codziennym. Termin zgłoszenia uczestników upływa 25 kwietnia 2019  roku o godzinie 24.00. Prosimy nauczycieli matematyki o wysłanie listy osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie na adres: iwonamalocha@wp.pl.

Treść zadań konkursowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • oprocentowanie proste,

 • oprocentowanie składane,

 • kapitał początkowy,

 • liczba lat oprocentowania,

 • stopa procentowa,

 • oprocentowanie składane z kapitalizacją odsetek ciągu roku,

 • efektywna stopa procentowa,

 • rachunek dyskonta,

 • dyskontowanie proste,

 • dyskontowanie składane,

 • koszt kredytu.

 

Konkurs ma charakter jednorazowego sprawdzaniu znajomości wymienionych pojęć i ich zastosowania. Uczniowie rozwiązują zadania w czterech  kategoriach wiekowych: 

 

 • klasa pierwsza liceum,

 • klasa druga liceum,

 • klasa trzecia gimnazjum,

 • klasa ósma szkoły podstawowej.

 

Z jednej szkoły można zgłosić trzech uczniów.

 

 

W czasie konkursu można korzystać z prostego kalkulatora, ale nie wolno korzystać z tablic matematycznych.

Komitet organizacyjny, któremu przewodniczy dr Bożena Bierca- dyrektor I LO przewiduje nagrody
i wyróżnienia. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Chrzanowskiego.

 

                                                                                        Iwona Małocha

zamknij