Biblioteka

Biblioteka, czytelnia i centrum informatyczne. Tak, tak - właśnie te wszystkie miejsca znajdują się w jednym pomieszczeniu w naszej szkole. Możesz tam wypożyczyć książkę, skorzystać z czytelni (np. po lekcjach), a przede wszystkim skorzystać do woli ze sprzętu komputerowego (podłączonego do internetu), który tam się znajduje. 

Mamy swój profil na Facebooku: https://www.facebook.com/biblioteka1lochrzanow/ oraz adres mailowy, na który można przysyłać zapytania i rezerwować książki: biblioteka1lochrzanow@gmail.com

Pracownicy

Bibliotekarki : 

mgr Anna Kawala - Dudek
dr Barbara Janda

 

Godziny pracy

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku:

w godzinach 715 - 1500

Lokal biblioteki

Biblioteka mieści się :


• w 3 pomieszczeniach magazynowych
• w wydzielonej dużej czytelni mieszczącej obszerny księgozbiór podręczny i Centrum Multimedialne z 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu 

• w sali audiowizualnej będącej jednocześnie czytelnią czasopism

Zbiory

Zbiory składają się z :

• 19 530 książek w magazynach i księgozbiorze podręcznym

• 17 tytułów prenumerowanych czasopism

• zbiory audiowizualne i multimedialne

od 2017 roku księgozbiór zwiększył się o nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Warsztat informacyjno- bibliograficzny

• Katalogi tradycyjne – kartkowe:
Katalog alfabetyczny
Katalog przedmiotowy

Katalog elektroniczny w przygotowaniu.


Biblioteka opracowuje także kartoteki: zagadnieniową, ilustracji oraz wycinków prasowych. 

Usługi


• Świadczymy usługi dla 850 uczniów i 80 nauczycieli i pracowników szkoły

• Zapewniamy możliwość wypożyczenia lektur, podręczników, ciekawych książek z różnych dziedzin.

• Przygotowujemy zestawienia bibliograficzne na zadane tematy.

• Oferujemy pomoc dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów.

• Pomagamy w poszukiwaniach ciekawych materiałów przygotowującym prezentacje i referaty. 

• Zapewniamy dostęp do szybkiego Internetu – w czytelni jest 7 stanowisk komputerowych ( Centrum Multimedialne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

• Służymy poradą w doborze literatury, chętnie podyskutujemy o książkach :)

zamknij