PCK

 

 

PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność koła. 

 

 

 

 

Do podstawowych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 

  •          wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży, które polega na zainteresowaniu zagadnieniami higieny i ochrony zdrowia, pogłębianiu wiadomości z zakresu higieny środowiska, żywienia oraz walki z hałasem, chorobami zakaźnymi, alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią,
  •          przysposobienie medyczno-sanitarne młodzieży poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
  •          prowadzenie działalności opiekuńczo- społecznej wyrażającej się w uczestnictwie w akcjach pomocy organizowanych przez PCK na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, wielodzietnych, niepełnych, ofiar klęsk żywiołowych, katastrof oraz ludzi bezdomnych, samotnych i chorych polegających najczęściej na udziale w zbiórkach pieniężnych,
  •          szerzenie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży, mającej na celu popularyzowanie aktualnych zadań PCK i historii Czerwonego Krzyża. 
zamknij