Klub Przedsiębiorczości

"Kapitał wiedzy - potencjał możliwości"SKP działa w I LO od wrześniu 2008 roku. Klub podejmuje działania proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości będących organizatorami Klubu i został zarejestrowany pod nr 450l na stronie http://www.nbportal.pl.


Oprócz działań proponowanych przez NBP oraz FMP p
raca SKP opiera się również na planowaniu i realizowaniu własnych projektów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej i finansowej.

Działania oraz projekty Szkolnych Klubów ogłaszane są na stronie internetowej http://www.nbportal.pl.

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości pozwala:

 • lepiej poznać podstawy biznesu

 • zdobyć szerszą wiedzę na temat finansów

 • brać udział w ogólnopolskich konkursach

 • zdobywać cenne nagrody

 • być obecnym na interesujących spotkaniach


Opiekunem SKP: mgr Jolanta Staniszewska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
i geografii.


Członkowie SKP w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Zuzanna Wójcik

 2. Natalia Pawłyk

 3. Natalia Spyra

 4. Klaudia Ziętek

 5. Kornelia Garlińska

 6. Aneta Kulczyk

 7. Daria Sucherska

 8. Angelika Jurczyk

 9. Paulina Cudak

 10. Wiktoria Goc

 11. Alicja Guździk

 12. Patrycja Trojańska

 13. Joanna Ćwikła

 14. Wojtek Wojas

 15. Bartosz Sandacz

 16. Kacper Zieliński

 17. Patryk Zając

 18. Kacper DylągJeśli masz ciekawe pomysły, chcesz poszerzyć swoje horyzonty, jesteś przedsiębiorczy

i kreatywny lub po prostu chcesz zrobić coś fajnego – przyłącz się do nas!

 

 

Regulamin powołania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości

 

§1

 1. Regulamin określa tryb działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zwanego dalej SKP.

 

§2

 1. SKP mogą skupiać uczniów z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

§3

 1. Działalność SKP zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela, pełniącego funkcję opiekuna SKP.

§4

 1. Celem działań podejmowanych przez SKP jest:

 1. kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,

 2. umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,

 3. pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów.

 

§5

 1. Siedzibą SKP jest szkoła, w której SKP został powołany.

 2. SKP powołuje się na czas nieokreślony.

 3. SKP musi liczyć nie mniej niż 5 uczniów. Skład uczniów należących do SKP może być zmienny.

 4. Osobą nadzorującą prace SKP oraz reprezentującą SKP jest nauczyciel, członek Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, zwanego dalej Klubem IMPULS.

 5. Działalność SKP może być koordynowana przez więcej niż jednego nauczyciela przy czym prace SKP może koordynować nie więcej niż 4 nauczycieli z tej samej szkoły.

 6. Każdy nauczyciel nadzorujący działalność SKP nazywany jest Opiekunem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.

 7. Opiekunem SKP może zostać każdy nauczyciel bez względu na prowadzony przedmiot.

 8. Wszyscy nauczyciele nadzorujący prace tego samego SKP są równoprawni w stosunku do siebie.

 9. Nadzór nad całością działań SKP pełni dyrektor szkoły.

 

§6

 1. Zasady rejestracji określa regulamin Klubu IMPULS.

 

§7

 1. Praca SKP opiera się na planowaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej i finansowej.

 2. SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, będących organizatorem Klubu IMPULS. Wszystkie projekty i konkursy edukacyjne są ogłaszane na stronie internetowej NBPortal.pl w zakładce IMPULS dostępnej wyłącznie dla członków Klubu IMPULS.

 3. SKP podejmuje działania zmierzające do realizacji zadań własnych, zgłoszonych zgodnie zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbportal.pl w zakładce IMPULS.

 4. W ciągu roku szkolnego SKP wykonuje nie mniej niż 2 projekty wybrane z propozycji przedstawionych przez organizatora Klubu IMPULS.

 5. Raz na miesiąc na stronie www.nbportal.pl w zakładce IMPULS będzie zamieszczany ranking najbardziej przedsiębiorczych opiekunów SKP oraz ranking najaktywniejszych szkół.

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji na temat osiągnięć SKP do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, Kuratoriów Oświaty, Ministerstwa Edukacji oraz mediów.

§8

 1. Dla najaktywniejszych nauczycieli, uczniów i SKP przewidziano nagrody.

 

§9

 1. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.

 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 lutego 2012 roku.

zamknij