wymagania edukacyjne

BIOLOGIA

po gimnazjum

pdf
505942

biologia  klasy I

pdf
666412

biologia - rozszerzenie tom I (klasy II)

pdf
549714

biologia - rozszerzenie tom II (klasy II/ klasy III)

pdf
520190

biologia - rozszerzenie tom III (klasy III)

pdf
99915

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z biologii dla uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
385122

biologia - klasa 1 - poziom podstawowy

pdf
1247674

biologia - klasa 2 - zakres podstawowy

pdf
735382

biologia - klasa 1 - poziom rozszerzony

pdf
1210364

biologia - klasa 2 - poziom rozszerzony

pdf
99915

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z biologii dla uczniów po szkole podstawowej

CHEMIA

po gimnazjum

pdf
652926

chemia - rozszerzenie klasy II

pdf
2446508

chemia - rozszerzenie klasy III

pdf
36711

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z chemii do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
316451

chemia - klasa I i II - poziom podstawowy

pdf
566001

chemia - klasa I i II - poziom rozszerzony

pdf
36711

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z chemii do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

FIZYKA

po gimnazjum

pdf
113428

fizyka

pdf
93408

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
150291

fizyka

pdf
394127

fizyka - wymagania szczegółowe - poziom podstawowy - klasa 1

pdf
795996

fizyka - wymagania szczegółowe - poziom podstawowy - klasa 2

pdf
398824

fizyka - poziom rozszerzony - wymagania szczegółowe - klasa 1

pdf
855209

fizyka - poziom rozszerzony - wymagania szczegółowe - klasa 2

pdf
93408

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

GEOGRAFIA

po gimnazjum

pdf
320874

geografia klasy I

pdf
354298

geogrfaia - rozszerzenie klasy II - część I

pdf
330147

geografia - rozszerzenie klasy II - część II

pdf
342912

geografia - rozszerzenie klasy III

pdf
93408

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z geografii do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
240001

geografia - klasa 1 - poziom podstawowy 

pdf
776913

geografia - klasa 2 - poziom podstawowy 

pdf
292143

geografia - klasa 1 - poziom rozszerzony

pdf
834152

geografia - klasa 2 - poziom rozszerzony

pdf
100180

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z geografii do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

HISTORIA, WIEDZA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Po gimnazjum

pdf
349143

historia klasy I

pdf
1428451

historia - rozszerzenie

pdf
1486373

historia i społeczeństwo 

pdf
628134

wiedza i społeczeństwo klasy I

pdf
910864

wiedza i społeczeństwo - rozszerzenie

pdf
190235

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii, wos-u i historii i społeczeństwa dla uczniów po gimnazjum

Po szkole podstawowej

pdf
414165

Historia - klasa 1 - poziom podstawowy

pdf
1091865

Historia - klasa 2 - poziom podstawowy

pdf
445435

Historia - klasa 1 - poziom rozszerzony

pdf
604429

Historia - klasa 2 - poziom rozszerzony

pdf
472411

wiedza o społeczeństwie - klasa 1 - poziom podstawowy

pdf
782535

wiedza o społeczeństwie - klasa 2 - poziom podstawowy

pdf
767660

wiedza o społeczeństwie - klasa 1 - poziom rozszerzony

pdf
526735

wiedza o społeczeństwie - klasa 2 - poziom rozszerzony

pdf
123756

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii i wiedzy o społeczeństwie do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów z orzeczoną: dysleksją, dysgrafią i dysortografią dla uczniów po szkole podstawowej

INFORMATYKA

po gimnazjum

pdf
104447

informatyka klasy I

pdf
255428

informatyka - rozszerzenie

pdf
413529

grafika komputerowa

pdf
102286

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z informatyki do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
579354

informatyka - klasy 1 - poziom podstawowy

pdf
506929

Informatyka - klasa 2 - poziom podstawowy

pdf
403418

Informatyka - klasa 1 - poziom rozszerzony

pdf
518648

Informatyka - klasa 2 - poziom rozszerzony

pdf
102286

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z informatyki dla uczniów po szkole podstawowej

JĘZYK POLSKI

po gimnazjum

pdf
332323

język polski klasy I - część I

pdf
355262

język polski klasy I - część II

pdf
322655

język polski klasy II - część I

pdf
350706

język polski klasy II - część II

pdf
299830

język polski klasy III

po szkole podstawowej

pdf
410122

język polski - klasa I - poziom podstawowy cz.1

pdf
418348

język polski - klasa I - poziom podstawowy - cz.2

pdf
1009855

język polski - klasa II - poziom podstawowy - cz.1

pdf
427393

język polski - klasa II - poziom podstawowy - cz.2

JĘZYK ROSYJSKI

 

po gimnazjum

pdf
255313

język rosyjski - klasa I

pdf
455075

język rosyjski - klasa II

pdf
1516326

język rosyjski - klasa III

pdf
491944

Dostosowanie wymagań z języka rosyjskiego do specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów po gimnazjum

 

 

po szkole podstawowej

pdf
175038

język rosyjski klasa 1

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka rosyjskiego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

JĘZYK NIEMIECKI

po gimnazjum

pdf
125720

język niemiecki poziom podstawowy i rozszerzony - po gimnazjum

pdf
111996

DSD - po gimnazjum

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
139934

DSD - po szkole podstawowej

pdf
204099

język niemiecki - po szkole podstawowej

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z jezyka niemieckiego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

JĘZYK FRANCUSKI

po gimnazjum

pdf
169763

język francuski

pdf
429851

język francuski - po gimnazjum

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka fracuskiego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimazjum

po szkole podstawowej

pdf
377186

język francuski - po szkole podstawowej

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka francuskiego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

JĘZYK WŁOSKI

po gimnazjum

pdf
317181

język włoski

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka włoskiego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimazjum

po szkole podstawowej

pdf
273696

język włoski - klasa 1

pdf
593689

język włoski - klasa 2

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z jezyka włoskiego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

ŁACINA

po gimnazjum

pdf
282423

łacina

po szkole podstawowej

pdf
640828

Łacina - klasa 1 i 2

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z łaciny do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

JĘZYK ANGIELSKI

po gimnazjum

pdf
728572

Prime Time Plus Intermediate

pdf
773024

Prime Time Plus Upper-Intermediate

pdf
801026

Prime Time B2+

pdf
1052490

On Screen intermediate

pdf
1102218

On Screen Upper-Intermediate B2+

pdf
1052490

On Screen Intermediate B1+/B2

pdf
1349057

repetytorium maturalne poziom podstawowy

pdf
1010310

repetytorim maturalne poziom rozszerzony

pdf
401329

Repetytorium maturalne Longman PP

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
1145514

język angielski  - B1 - po szkole podstawowej

pdf
491944

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

MATEMATYKA

po gimnazjum

pdf
1302577

matematyka - poziom podstawowy i rozszerzony

pdf
99893

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z matematyki do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
33062

matematyka - klasa 1 i 2 - poziom podstawowy

pdf
33062

matematyka - klasa 1 i 2 - poziom rozszerzony

pdf
99893

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z matematyki dla uczniów po szkole podstawowej

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

po gimnazjum

pdf
513877

podstawy przedsiębiorczości klasy I

pdf
401889

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z podstaw przedsiebiorczości do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

EKONOMIA W PRAKTYCE

pdf
334701

ekonomia w praktyce

pdf
401889

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z ekonomii w praktyce do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

EKONOMIA

pdf
625160

Ekonomia  - po szkole podstawowej

pdf
401889

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z ekonomii do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

PRZYRODA

pdf
229372

przyroda - część I

pdf
292555

przyroda - część II

pdf
238369

przyroda - część III

pdf
437406

przyroda - część IV

pdf
99915

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z przyrody

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

po gimnazjum

pdf
153150

edukacja dla bezpieczeństwa - po gimnazjum

pdf
116390

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
290466

edukacja dla bezpieczeństwa - po szkole podstawowej

pdf
116390

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

WIEDZA O KULTURZE

pdf
241004

wiedza o kulturze

pdf
90474

Dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o kulturze

HISTORIA SZTUKI

pdf
283893

historia sztuki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

po gimnazjum

pdf
187651

Wychowanie fizyczne - Kryteria oceniania

pdf
265115

Wychowanie fizyczne - wymagania edukacyjne klasa I

pdf
298035

Wychowanie fizyczne - wymagania edukacyjne klasa II

pdf
286871

Wychowanie fizyczne - wymagania edukacyjne klasa III

pdf
128227

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po gimnazjum

po szkole podstawowej

pdf
167732
Wychowanie fizyczne - kryteria oceniania I-IV
pdf
253866
Wychowanie fizyczne - wymagania edukacyjne klasa I
pdf
238862
Wychowanie fizyczne - wymagania edukacyjne klasa II
pdf
128227

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

pdf
605742

Wychowanie do życia w rodzinie - po gimnazjum

pdf
500128

Wychowanie do życia w rodzinie - po szkole podstawowej

RELIGIA

pdf
216776

Klasa I

pdf
157562

Klasa II

pdf
174103

Klasa III

zamknij