Biblioteka

Biblioteka, czytelnia i centrum informatyczne. Tak, tak - właśnie te wszystkie miejsca znajdują się w jednym pomieszczeniu w naszej szkole. Możesz tam wypożyczyć książkę, skorzystać z czytelni (np. po lekcjach), a przede wszystkim skorzystać do woli ze sprzętu komputerowego (podłączonego do internetu), który tam się znajduje. 

Pracownicy

Bibliotekarki : 

mgr Anna Kawala - Dudek
mgr Magdalena Goncerz

 

Godziny pracy

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 700 - 1600

Lokal biblioteki

Biblioteka mieści się :

• w 2 pomieszczeniach magazynowych

• w wydzielonej dużej czytelni mieszczącej obszerny księgozbiór podręczny i Centrum Multimedialne z 7 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu 

Zbiory

Zbiory składają się z :

• 19 530 książek w magazynach i księgozbiorze podręcznym

• 17 tytułów prenumerowanych czasopism

• zbiory audiowizualne i multimedialne

Warsztat informacyjno- bibliograficzny

• Katalogi tradycyjne – kartkowe:
Katalog alfabetyczny
Katalog przedmiotowy

• Kartoteki:
Zagadnienia
Ilustracji książkowych
Wycinków prasowych

• Tworzona komputerowa baza danych z katalogiem

Usługi


• Świadczymy usługi dla 850 uczniów i 80 nauczycieli i pracowników szkoły

• Zapewniamy możliwość wypożyczenia lektur, podręczników, ciekawych książek z różnych dziedzin.

• Przygotowujemy zestawienia bibliograficzne na zadane tematy.

• Oferujemy pomoc dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów.

• Pomagamy w poszukiwaniach ciekawych materiałów przygotowującym prezentacje i referaty. 

• Zapewniamy dostęp do szybkiego Internetu – w czytelni jest 7 stanowisk komputerowych ( Centrum Multimedialne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

• Zapewniamy możliwość powielania różnych dokumentów.

zamknij