Oferta

Drogi gimnazjalisto! 

 

     

Stanąłeś właśnie przed jednym z najważniejszych życiowych wyborów - do jakiej szkoły się udać po ukończeniu gimnazjum. My też spotkaliśmy się kiedyś z tym dylematem, a nasz wybór był jak najbardziej słuszny - wybraliśmy 1LO im. St. Staszica w Chrzanowie. Teraz, jako starsi i bardziej doświadczeni koledzy możemy Ci doradzić i pomóc! Nasza szkoła z prawie stuletnią tradycją oferuje wysoki poziom nauczania, a co za tym idzie rewelacyjne przygotowanie do najważniejszego egzaminu w całej edukacji szkolnej - matury.


My jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru -obiecujemy, że Ty też, jeśli wybierzesz naszą szkołę na pewno nie pożałujesz!


1 września 1911 r. w murach naszej szkoły – wówczas Prywatnego Gimnazjum Realnego - rozpoczęło naukę zaledwie 51 uczniów. Z tamtych odległych czasów przetrwała nazwa Gimpel, często stosowana przez naszych dziadków, rodziców. Dzisiaj zmieniła się tylko nazwa na I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica i warunki do wykształcenia dużo większej liczby uczniów. Jednak niezmiennym pozostaje fakt, że duży nacisk kładziemy na wysoki poziom nauczania.

 

Klasa matematyczna

 

Jeżeli swoją przyszłość wiążesz z matematyką, fizyką, informatyką, architekturą, ekonomią, kierunkami na uczelniach technicznych oraz fascynuje Cię świat nowoczesnych technologii – to klasa dla Ciebie.

 

Absolwenci klasy matematycznej z powodzeniem podejmą studia na kierunkach: automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, informatyka, architektura, budownictwo i wielu innych pokrewnych.

 

Uczniowie tej klasy biorą udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych renomowanych krakowskich uczelni.

 

Uczeń realizuje przedmioty rozszerzone w grupach międzyoddziałowych.

 

 Patronat nad klasą matematyczną od lat obejmuje  AGH w Krakowie. 

 

Klasa biologiczna

 

Jeżeli Twoją pasją jest dogłębne poznanie praw rządzących otaczającym światem, masz zainteresowania przyrodnicze a Twoim powołaniem są kierunki medyczne – klasa biologiczna jest właśnie dla Ciebie.

 

Rozwijając swoje pasje w klasie biologicznej, zdobędziesz solidne podstawy do podjęcia nauki na kierunkach takich jak: medycyna, biologia, chemia, dietetyka, chemia leków, farmacja, pielęgniarstwo i wielu innych.

 

Szkoła posiada nowoczesną, doskonale wyposażoną pracownię chemiczną, co pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń z zakresu szeroko pojętych nauk przyrodniczych.

 

Uczeń realizuje przedmioty rozszerzone w grupach międzyoddziałowych.

 

Uczniowie tej klasy biorą również udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii na UJ w Krakowie.

 

Klasa humanistyczna

 

Jeżeli posiadasz zainteresowania humanistyczne, jesteś aktywny społecznie, lubisz czytać i pisać, jesteś twórczy
i ciekawy świata, ta klasa jest dla Ciebie.

Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę również poprzez udział w redagowaniu gazetki szkolnej – miesięcznika „Nad Poziomy”.

 

Możesz również wziąć udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
i innych, a także w konkursach o tematyce prawniczej. Nasi uczniowie od lat zdobywają laury w Olimpiadzie Literatury
i Języka Polskiego.

 

Jako absolwent tej klasy będziesz przygotowany do studiowania na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.

 

Klasa ogólna

 

Interesuje Cię cały świat, a nauki społeczne, języki obce czy też nauki przyrodnicze to twój żywioł?

Zastanawiasz się, czy po skończeniu liceum chcesz poznawać zawiłości prawa, studiować języki obce, zostać dyplomatą, a może psychologiem?

Mając tak ogromne spektrum zainteresowań powinieneś wybrać klasę ogólną.

Realizowane w tej klasie przedmioty na poziomie rozszerzonym, pozwolą Ci tak pokierować swoją przyszłością, abyś spełniał swoje zawodowe marzenia.

Uczeń realizuje przedmioty rozszerzone w grupach międzyoddziałowych.

 

_______________________________________________________

*Warunkiem utworzenia klasy lub grupy językowej jest odpowiednia liczba chętnych.

 

 

Szkoła współpracuje z AGH poprzez:

 • organizację lekcji on line
 • kursy roku zerowego z matematyki, fizyki, chemii

 

W szkole uczniowie mogą rozwijać umiejętności w:

 • Kole Teatralnym (“Zemsta”, “Wesele”, “Pan Tadeusz”)
 • Gazetce Szkolnej Nad Poziomy - I m. “Mistrz Pismaków”
 • Uczniowskim Klubie Sportowym “Staszic”
 • Klubie Przedsiębiorczości
 • Klubie Europejskim
 • Kole Fotograficznym
 • Kole Tanecznym
 • Kole Fantastyki
 • Kole Krajoznawczym
 • Kole PCK
 • kołach naukowych
 • kursie rysunku
 • międzynarodowych wymianach młodzieży ze szkołami w Belgii i Niemczech

 

Uczeń wybiera dwa języki obce spośród:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • j. rosyjski
 • j. włoski*

 

Szkoła posiada certyfikat Deutsches Sprachdiplom i przygotowuje do egzaminu z j. niemieckiego DSD II.  Jest to certyfikat potwierdzający znajomość j. niemieckiego na poziomie C1, który umożliwi Ci odjęcie studiów w Niemczech, pomoże w staraniach o stypendium w Niemczech oraz zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie na polskim lub europejskim rynku pracy.

 

Nauka przedmiotów rozszerzonych i j. obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

 

Nasi absolwenci studiują na renomowanych uczelniach na kierunkach: medycznych, przyrodniczych, technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawniczych i in.

 

Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym.

 

Nauka w naszym Liceum stanowi bardzo dobry start w dorosłe życie i świetne przygotowanie do matury.

 

 

Szkoła wychowuje w atmosferze otwartości, tolerancji i odpowiedzialności.

 

I LO jest bezpieczną szkołą
Uczyli się tu Twoi dziadkowie, rodzice.... Przyjdź i Ty!


 

Zobacz naszą ulotkę:

pdf
1138467

Jeżeli planujesz studia na takich kierunkach, jak europeistyka, stosunkimiędzynarodowe, kulturoznawstwo, filologia,  politologia czy turystyka,studia za granicą przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych, pracęw międzynarodowej instytucji bądź po prostu pracę i życie za granicą, wybierz ofertę edukacyjną naszego liceum . Intensywna nauka językaniemieckiego w rozszerzonym wymiarze godzin w grupie DSD pozwoli Ci bardzodobrze opanować ten język. W klasie trzeciej będziesz mógł bezpłatnieprzystąpić do egzaminu DSD II i uzyskać Międzynarodowy CertyfikatJęzyka Niemieckiego. Zobacz naszą prezentację poniżej i sam się przekonaj.

zamknij