„Chemiczne tajemnice Staszica”

2015-03-26

W ramach współpracy z krakowskim AGH w roku szkolnym 2014/2015 w naszym liceum były prowadzone zajęcia dodatkowe m.in. z chemii. Od października 2014 roku spotykaliśmy się w sali chemicznej pod czujnym okiem pani Marzanny Mąsior, która przybliżała nam świat chemii.

 

Omawialiśmy wiele przydatnych w dalszej edukacji zagadnień. Nie zawsze jednak siedzieliśmy nad obliczeniami. Oprócz stężeń molowych, ustalania składu mieszanin i obliczeń stechiometrycznych wykonywaliśmy doświadczenia. Wielokrotnie identyfikowaliśmy substancje z większym lub mniejszym powodzeniem, by móc wyciągać wnioski. Bez względu na wyniki przeprowadzonych doświadczeń, zawsze byliśmy usatysfakcjonowani pracą w grupie i obserwacjami, które bardzo często wzbudzały wielkie emocje. Jedno z piętnastu dwugodzinnych spotkań miało formę wykładu prowadzonego przez pracownika AGH w Krakowie.

Zajęcia prowadzone w ramach roku zerowego AGH były bardzo przydatne i ciekawe. Myślę, że wszyscy uczestnicy wyczekują powrotu w przyszłym roku. Bardzo polecam korzystanie z zajęć dodatkowych organizowanych na terenie naszej szkoły i rozwijanie swoich zainteresowań. 

zamknij