Matematycy szkół ponadgimnazjalnych

2015-03-19

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica  w Chrzanowie

ogłasza XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny

„ Wartość pieniądza w czasie ”

 

 Konkurs zostanie zorganizowany 23 kwietnia 2015 roku, w sali 44 o godzinie 9.15. Organizatorką i pomysłodawczynią konkursu jest Iwona Małocha – nauczycielka matematyki. 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2002 roku. Do udziału w konkursie  zapraszamy uczniów z całego powiatu chrzanowskiego. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego studiowania pojęć wykraczających poza obowiązujący materiał nauczania matematyki, a bardzo przydatnych w życiu codziennym. Termin zgłoszenia uczestników upływa 17 kwietnia 2015 roku o godzinie 24.00. Prosimy nauczycieli matematyki o wysłanie listy osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie na adres : iwonamalocha@wp.pl.

Treść zadań konkursowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • oprocentowanie proste,
 • oprocentowanie składane,
 • kapitał początkowy,
 • liczba lat oprocentowania,
 • stopa procentowa,
 • oprocentowanie składane z kapitalizacją odsetek ciągu roku,
 • efektywna stopa procentowa,
 • rachunek dyskonta,
 • dyskontowanie proste,
 • dyskontowanie składane,
 • koszt kredytu.

 

 Konkurs ma charakter jednorazowego sprawdzaniu znajomości wymienionych pojęć i ich zastosowania. Uczniowie rozwiązują zadania w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasa pierwsza,
 • klasa druga.

 

W czasie konkursu można korzystać z kalkulatora, ale nie wolno korzystać z tablic matematycznych.

Komitet organizacyjny, któremu przewodniczy dr Bożena Bierca- dyrektor I LO przewiduje nagrody i wyróżnienia. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Chrzanowskiego.

                                                                                        Iwona Małocha

zamknij