STYPENDIUM DLA MATURZYSTÓW

2015-03-15

Indeks Start2Star to projekt w wyniku którego niezamożnym i zdolnym maturzystom zapewnia finansowanie przez cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie. Więcej informacji udziela pedagog szkolny lub można uzyskać na stronie internetowej www.paga.org.pl, tel. 22 537 73 36. Zgłoszenia można wysyłać tylko do 15 maja.

Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych oraz średnia ocen wyniosła minimum 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie, którzy wyróżniają się wśród rówieśników pasją naukową, sportową bądź artystyczną i  którzy wiedzą, w którym kierunku chcą się rozwijać. Szansę mają osoby, które biorą udział w olimpiadach, zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych związanych z przyszłym kierunkiem studiów oraz wykazują się szeroko pojętą aktywnością społeczną. Kandydatom pozostawiona zostanie pełna swoboda wyboru uczelni i kierunku studiów.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej www.paga.org.pl do dnia 15 maja. Powodzenia!

zamknij