POKONAĆ STRES

2018-01-17

W piątek 8 stycznia 2018 roku uczniowie klas Ia, Ie, IIf uczestniczyli w spotkaniu z Panią Małgorzatą Godyń – psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie na temat "Sposoby radzenia sobie se stresem szkolnym, w odniesieniu do metod skutecznego uczenia się".

Zależność pomiędzy stresem, a efektywnością nauki i pamięci jest podobna jak w przypadku każdej innej pracy. Efektywność nauki jest najlepsza, kiedy poziom pobudzenia jest przeciętny, optymalny dla danego zadania i ucznia. Zbyt mało stresu sprawia, ze nie uzyskujemy właściwej motywacji do uczenia się, zbyt wiele sprawia, że nie jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkich swoich możliwości intelektualnych. Konieczność opanowania materiału z różnych dziedzin, kartkówki, sprawdziany, czy egzaminy wywołują stres u każdego z uczniów. Szczególnie zbliżający sie tak ważny dla każdego egzamin maturalny, może generować dodatkową dawkę napięcia. Jak więc wygrać ze stresem? Odpowiedź na to pytanie uzyskali uczniowie po wysłuchaniu wykładu Pani Psycholog.

zamknij