Warsztaty weekendowe dla młodzieży

2017-11-20

 

W ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna Urząd Marszałkowski w Krakowie organizuje warsztaty weekendowe dla młodzieży w dniach 01-03.12.2017 roku
w następujących obszarach tematycznych:

Kraków

- matematyka: Uniwersytet Jagielloński

- biologia: Uniwersytet Jagielloński

- chemia: Politechnika Krakowska

- j. niemiecki: Uniwersytet Pedagogiczny

- j. angielski: Uniwersytet Pedagogiczny

- informatyka: Akademia Górniczo-Hutnicza

- fizyka: Akademia Górniczo-Hutnicza

- Przedsiębiorczość: Uniwersytet Ekonomiczny

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach szczegółowych informacji mogą uzyskać
w księgowości szkolnej u Pani Renaty Radko. Tam też można odebrać formularze zgłoszeniowe do warsztatów.

Tarnów

- chemia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

- j.angielski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 

Sucha Beskidzka

- informatyka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

 

na każdy z ww obszarów zrekrutowanych zostanie po 2-3 uczniów ze szkoły.

 

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

 

Urząd Marszałkowski zapewnia: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę, udział w warsztatach na uczelniach godzinach dopołudniowych, program naukowy
w godzinach popołudniowych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach szczegółowych informacji mogą uzyskać
w księgowości szkolnej u Pani Renaty Radko. Tam też można odebrać formularze zgłoszeniowe do warsztatów.

Zgłoszenia można składać do sekretariatu szkoły lub do księgowości szkolnej do dnia 23 listopada 2017 roku (czwartek). W dniach 25-27 listopada komisja rekrutacyjna wyłoni uczestników warsztatów spośród zgłoszeń (w przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc decyduje: wyższa ocena z danego przedmiotu na ostatnim świadectwie szkolnym, udział
w olimpiadach, zawodach z danego przedmiotu, średnia ocen z pozostałych przedmiotów)

zamknij