BATERIADA 2015

2014-11-25

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne do II edycji konkursu BATERIADA. W tym roku konkurs organizujemy w dwóch kategoriach:

-  lider zbiórki baterii,

-  lider zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE).

 

Organizatorem BATERIADY jest  Remondis Electrorecycling Sp. z o.o., partnerem strategicznym ERP Batteries Poland Sp. z o. o. przy współudziale Toyota Motor Poland.

 

Dla szkół, które zbiorą największą ilość baterii i ZSEiE w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody.

W kategorii lider zbiórki baterii będą to nagrody za zajęcie I-VI miejsca, kryterium oceniania będzie stanowiła masa zebranych przez szkołę baterii [kg], w kategorii lider zbiórki sprzętunagrody otrzyma sześć szkół, które zbiorą największą masę ZSEiE [kg].

 

Kategoria lider zbiórki baterii

I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 3 000 zł

II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 2 000 zł

III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 1 500 zł

IV miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 1 000 zł

V miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 800 zł

 

Kategoria lider zbiórki sprzętu

I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 3 000 zł

II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 2 000 zł

III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 1 500 zł

IV miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 1 000 zł

V miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 800 zł

 

NOWOŚĆ!!

W tej edycji oprócz w/w nagród szkoła, która zbierze i przekaże organizatorom elektroodpady (ZSEiE lub baterie) otrzyma punkty zgodnie z zasadą 1kg oddanych baterii to 1 punkt, 1kg oddanego ZSEIE to 0,5 punktu. Za zgromadzone punkty każda szkoła otrzyma nagrody.  Zasady przyznawania nagród i wykaz nagród znajdują się na stronie www.zbierajzklasa.pl.

 

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.zbierajzklasa.pl do 26 listopada 2014 i przesłanie podpisanej umowy do organizatoraw ciągu 14 dni od daty rejestracji na stronie, czyli do 10 grudnia 2014 r.

 

Szkoły, które zgłoszą się do konkursu otrzymają nieodpłatnie pojemniki do zbiórki baterii i sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz materiały informacyjno-promocyjne.

Pojemniki zostaną dostarczone do szkoły w terminie 14 dni od momentu otrzymania od organizatora podpisanej umowy.

Szkoła może wziąć udział w obu kategoriach konkursowych lub  tylko w jednej.

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronach: www.zbierajzklasa.pl i profilu  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

 

 

KONTAKT

 

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o.

adres: ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie

e-mail:  baterie@remondis.pl

tel. 22 755 62 24

fax. 22 205 04 06

zamknij