KONKURS WIEDZY NEUROBIOLOGICZNEJ – „BRAIN BEE” 2015

2014-11-15

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika i Koło Naukowe Studentów Neurobiologii UJ „Neuronus”.

Konkurs odbędzie  się w dwóch etapach:

I - szkolny

II – ogólnopolski

W I etapie szkoły biorące udział w konkursie wyłonią zwycięzców I etapu.

Zgłoszenia u nauczycieli biologii.

Szkoły, które zdecydują się uczestniczyć w konkursie, proszone są o zgłaszanie udziału do konkursu do końca stycznia 2015, wysyłając zgłoszenie na adres Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika: biuro@ptpk.org lub Koła Naukowego „Neuronus”: neuronus@uj.edu.pl.

I etap konkursu powinien odbyć się w szkołach, które zgłosiły się do konkursu, do końca lutego 2015. Nazwiska laureatów i ich opiekunów powinny być przesłane do 10 marca 2015 na adres biuro@ptpk.org.

II etap ogólnopolski konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2015 w Krakowie w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9.

Konkurs ogólnopolski będzie składał się z egzaminu testowego i ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpi 10 osób, które otrzymają najlepsze wyniki z egzaminu testowego.

Laureat konkursu ogólnopolskiego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, nagrody książkowe i roczną prenumeratę czasopisma „Wszechświat”. Będzie również mógł uczestniczyć w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe „Neuronus” w dniach 17-19 kwietnia 2015 w Krakowie. Ponadto, Laureat będzie mógł wziąć udział w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee, który w 2015 roku odbędzie się w Australii.

 

Materiały pomocne w przygotowaniu się do konkursu:

G.G. Matthews „Neurobiologia” lub inne podręczniki neurobiologii w j. polskim i angielskim

Artykuły neurobiologiczne opublikowane w ramach „Tygodnia Mózgu” w czasopiśmie „Wszechświat” z. 1-3/2014, z.1-3/2013, z.1-3/2012.

zamknij