Warsztaty letnie  w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania”

2017-05-17

Urząd Marszałkowski w Krakowie zaprasza młodzież szkolną na letnie warsztaty edukacyjne w terminie 25.06.2017-30.06.2017 w następujących obszarach tematycznych:

- warsztaty letnie z matematyki: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z przedsiębiorczości: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z informatyki: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z chemii: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z fizyki: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z biologii: 6 uczniów ze szkoły

W ramach warsztatów Urząd Marszałkowski w Krakowie zapewnia: udział w warsztatach na uczelniach wyższych w Krakowie w ramach wybranych obszarów tematycznych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska), transport, wyżywienie, zakwaterowanie, całodobową opiekę.

 

Lista miejsc ograniczona do 36 uczestników. 

 

Szczegółowe informacje i zapisy- księgowość szkolna (pokój za sekretariatem)

 

Termin zapisów upływa dnia 31 maja 2017 roku.

 

Do dnia 2 czerwca 2017 roku Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję i ustali listę osób zakwalifikowanych do wybranej formy wsparcia oraz listę uczestników rezerwowych
(w przypadku większej liczby chętnych od przyznanych szkole miejsc na warsztaty).

zamknij