XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny „ Wartość pieniądza w czasie ”

2017-02-16

Konkurs zostanie zorganizowany 6 kwietnia 2017 roku, w sali 44 o godzinie 9.15.

 

Organizatorką i pomysłodawczynią konkursu jest Iwona Małocha – nauczycielka matematyki. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2002 roku. Do udziału w konkursie  zapraszamy uczniów z całego powiatu chrzanowskiego.

 

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego studiowania pojęć wykraczających poza obowiązujący materiał nauczania matematyki, a bardzo przydatnych w życiu codziennym.

 

Termin zgłoszenia uczestników upływa 31 marca 2017 roku o godzinie 24.00. Prosimy nauczycieli matematyki o wysłanie listy osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie na adres : iwonamalocha@wp.pl.

Treść zadań konkursowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • oprocentowanie proste,
 • oprocentowanie składane,
 • kapitał początkowy,
 • liczba lat oprocentowania,
 • stopa procentowa,
 • oprocentowanie składane z kapitalizacją odsetek ciągu roku,
 • efektywna stopa procentowa,
 • rachunek dyskonta,
 • dyskontowanie proste,
 • dyskontowanie składane,
 • koszt kredytu.

 

Konkurs ma charakter jednorazowego sprawdzaniu znajomości wymienionych pojęć i ich zastosowania. Uczniowie rozwiązują zadania w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasa pierwsza liceum
 • klasa druga liceum
 • klasa trzecia gimnazjum

Z jednej szkoły można zgłosić do pięciu osób.

W czasie konkursu można korzystać z kalkulatora, ale nie wolno korzystać z tablic matematycznych.

 

Komitet organizacyjny, któremu przewodniczy dr Bożena Bierca- dyrektor I LO przewiduje nagrody i wyróżnienia. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Chrzanowskiego.

zamknij