JAK ZOSTAĆ PRACOWNIKIEM POLICJI

2016-04-20

W środę 13 kwietnia br. uczniowie klas Ia, Id, Ie, IIb, IIf odwiedzili Komendę Powiatowej Policji w Chrzanowie. Pani Małgorzata Łukaszewska i Pani Iwona Szelichiewicz  z Zespołu ds. Nieletnich przedstawiły zasady rekrutacji do pracy w Policji i zapoznały ze specyfiką pracy w tym zawodzie. Uczniowie zwiedzili placówkę, wysłuchali prelekcji profilaktycznej i oglądnęli film  „Życie to nie gra” mówiący o konsekwencjach kontaktu z alkoholem i narkotykami.

zamknij