1% podatku dla I LO w Chrzanowie

2016-02-19

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji „1% dla mojej szkoły”.

 

Wystarczy wyrazić zgodę na przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”. Stowarzyszenie ma pod swoją opieką wiele szkół, a zebrane pieniądze przekazuje szkole, dla której były one ofiarowane.

 

Jeżeli Państwo zechcecie przekazać 1% podatku dla I LO w Chrzanowie, wystarczy na rocznym zeznaniu podatkowym wpisać:

 

KRS 0000052078  I LO Chrzanów

Od 2004 roku możemy wybrać, na co przekazać 1% swojego podatku. Dzięki temu sami decydujemy o przeznaczeniu tej kwoty i tak płaconej fiskusowi. Możemy rozliczyć się na rzecz budżetu państwa lub też możemy aktywnie włączyć się do akcji, która pomoże poprawić jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Uzyskane w ten sposób środki nie obciążają osobistego budżetu, ponieważ pieniądze w rzeczywistości pochodzą ze skarbu państwa.

 

Kolejny raz mamy szanse wesprzeć działania organizacji pracujących na rzecz wspólnego dobra. Jako podatnicy możemy zdecydować, kto dostanie nasze pieniądze – 1% podatku należnego urzędowi skarbowemu. Jeżeli nie wesprzemy żadnej organizacji pożytku publicznego, to ta kwota nie zostanie w naszej kieszeni – trafi do kasy państwa.

 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na:

-  Stypendia dla uczniów

-  Organizacja konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych

-  Zakup pomocy dydaktycznych

-  Doposażenie biblioteki

-  Poprawa warunków nauki

 

zamknij