Konkurs Belfer Roku 2015/2016

2015-09-08

 Witajcie! Po raz kolejny wybieramy najbardziej wyjątkowych  nauczycieli naszej szkoły...

 

W konkursie bierzemy po uwagę wszystkich nauczycieli uczących w naszym liceum. Możecie głosować na nauczyciela, który nie przeprowadza  zajęć  dydaktycznych w danej  klasie, ale  znacie  go z prowadzonych przez niego działań. Głosujemy biorąc pod uwagę działalność w minionym roku szkolnym.

 

Klasy pierwsze głosują dopiero w przyszłym roku kalendarzowym, w kolejnej edycji. W tym roku szkolnym głosują klasy drugie i trzecie. Drugie we wtorek 21 września na przerwach: 9, 10, 12. Klasy trzecie w czwartek 24 września na tych samych przerwach na „niebieskim dywanie”. Głosowanie według list klasowych. Prosimy o okazanie legitymacji uczniowskiej lub identyfikatora.

 

Pamiętajmy, że głosowanie to przywilej. Twój głos się liczy o ile przybędziesz zagłosować w wyznaczonym do tego miejscu.

 

 

Belfer Roku - kategorie:

 

- Przyjaciel Młodzieży - potrafi nawiązać wyjątkowe relacje z uczniami jako przyjaciel i autorytet, nie szczędzi swojego czasu, nie tylko dla poszerzania wiedzy swoich wychowanków, wspiera dobrymi radami,  pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, jest empatyczny, miły, ceni uśmiech, dyskrecję    i dobre relacje.

 

- Osobowość Roku - ma ciekaw ą osobowość,  jest wyjątkowy w działalności pozalekcyjnej, w pracy na rzecz szkoły i środowiska, organizuje lub uczestniczy w akcjach o charakterze charytatywnym, artystycznym  lub sportowym wspierającym rozwój uczniów, kształtuje w ludziach potrzebę empatii, sprzyja rozwojowi kreatywności, jest wyjątkowy w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

- Belfer Roku - ceniony za szczególnie rozległą wiedzą, umiejętności dydaktyczne, ciekawy sposób prowadzenia lekcji i wyczucie sprawiedliwości,  potrafi zachęcać wychowanków do poszerzania wiedzy, rozwija i  promuje kreatywność, posiada także cechy z wymienionych wyżej kategorii.

 

Oczywiście prezentowane wyżej kryteria są kryteriami pomocniczymi mającymi pomóc Wam w podjęciu decyzji. Nie wykluczają walorów, które mogą kojarzyć się Wam z wyżej wymienionymi kategoriami.

 

Dziękujemy za współpracę szkolnej gazetce  „Gimpel”.

 

zamknij