Warsztaty weekendowe w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna dla młodzieży szkolnej

2015-09-02

Urząd Marszałkowski w Krakowie zaprasza młodzież szkolną na warsztaty weekendowe w terminach 11-13 września oraz 18-20 września w następujących obszarach tematycznych: matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, chemia, fizyka, biologia oraz w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i obszarze żywności i żywienia.

 

Ramowy program warsztatów

 

Informacja dotycząca miejsca zakwaterowania

Urząd Marszałkowski w Krakowie zaprasza młodzież szkolną na warsztaty weekendowe w terminach 11-13 września oraz 18-20 września w następujących obszarach tematycznych:

 

- warsztaty weekendowe 2015 z matematyki: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z przedsiębiorczości: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z informatyki: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy  z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z chemii: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy  z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z fizyki: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy  z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z biologii: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy  z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 w obszarze społeczeństwa obywatelskiego: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 w obszarze żywności i żywienia: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy z podanych terminów

 

W ramach warsztatów Urząd Marszałkowski zapewnia: udział w warsztatach na uczelniach wyższych w Krakowie w ramach wybranych obszarów tematycznych, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, całodobową opiekę.

 

Lista miejsc ograniczona do : 32 uczestników na warsztaty w dniach 11-13.09.2015

                                           32 uczestników na warsztaty w dniach 18-20.09.2015

 

Szczegółowe informacje i zapisy- księgowość szkolna (pokój za sekretariatem)

 

Termin zapisów upływa dnia 7 września 2015 roku - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

zamknij