Ogólnopolski Głos Profilaktyki

2015-06-03

Już po raz kolejny nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych zorganizowali happening Zryw Wolnych Serc w ramach akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Impreza odbyła się 1 czerwca na chrzanowskim Placu Tysiąclecia punktualnie o godzinie 14. Oprócz nauczycieli i uczniów ze szkół organizujących ewent pojawiła się młodzież wraz z opiekunami z Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Pomysłodawcą akcji jest Komenda Główna Policji i spotkania tego typu odbywają się w tym samym czasie w całej Polsce. Głównym celem wydarzenia było uświadomienie dzieciom, młodzieży i dorosłym, jak ważna jest współpraca w przeciwdziałaniu patologiom społecznym jakimi są narkomania, alkoholizm oraz przemoc. Podczas spotkania głos zabrał przedstawiciel Policji oraz Pan Zbigniew Tura pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było ustawienie się zebranych w chwycie za ramiona i pokazanie solidarności z głoszonymi hasłami. W środku przez Panią Dyrektor Lucynę Kozub-Jentys oraz Anitę Dębską-Tynior trzymane było serce jako symbol Zrywu Wolnych Serc. W zeszłym roku podczas tej samej akcji zebrani utworzyli na placu duże czerwone serce. Zachęcamy wszystkich do przestrzegania zasad głoszonych na happeningu oraz licznego wstawiennictwa w kolejnej edycji za rok

zamknij